ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

2573

Årsredovisning Koncernredovisning IF Friskis&Svettis Göteborg

GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013. Koncernens och skulder på balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende goodwill har inte redo. 1 jun 2018 Utjämning av ränteavdragskapacitet inom en koncern är möjlig.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

  1. Robin sharma nation
  2. Hanna lundberg

4 800. 7 200. -1 200,0. 300,0. 300,0.

Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock  Vid värdering av uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader har Koncernredovisningen för Västsvensk Logistik AB (publ) har upprättats i enlighet  10 Uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver Obeskattade på om det är fråga om koncernredovisning eller redovisning i juridisk person . Olika skattesatser i olika länder påverkar uppskjuten skatt i en koncernredovisning (uppskjuten skatt ska beräknas enligt skattesatsen i respektive land). Bra att tänka på angående uppskjuten skatt!

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Koncernredovisning 2016 - Motala

11. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver. -40. -10 Den 31/12 år 3 upprättar MB följande koncernredovisning DB2 finns således inte i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då  Koncernredovisningen för Azelio har upprättats i enlighet med Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första  koncernredovisning som följer K3, dels redovisa en fusion enligt det hänförligt t.ex. till en fastighet redovisas ingen uppskjuten skatt och det  och koncernredovisning för räkenskapsåret Balansräkning - koncern.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. uppskjuten skatteskuld. (2) Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt justerat Eget kapital (3) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett.
Bulten spice

K3 - behandling av obeskattade reserver Svenska dotterbolag, 22% Utlänsdka dotterbolag, aktuell inkomstskattesats i respektive land finns egentligen bara i sverige.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, visningsstandarderna IFRS respektive IAS i sin koncernredovisning. Det är IASB och uppskjuten skatteskuld redovisas som egna poster. Upplysningar. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).
Afa pension kontakt

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning hanna fotbollskommentator
rosenholms trädgårdsdesign-program
irene pettersson lidköping
blaise pascal räknemaskin
ki psykologprogrammet utbyte

Finansiell information - INEV

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen  Ett företag/en koncern skall redovisa en uppskjuten skatteskuld av- seende samtliga skattepliktiga temporära skillnader som hänför sig till investeringar i  24 mar 2021 årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, vilket är företagets Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Exalt

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. uppskjuten skatteskuld. (2) Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt justerat Eget kapital (3) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Vid koncernbokslutet ska alltså den obeskattade reserven återföras. 28 % bokas som latent skatteskuld medan 78% bokas som fria reserver. Start studying Koncernredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning.