Stöd i värdegrundsarbetet - Järfälla kommun

6996

Intensivutbildning ska ge kommunerna mer personal - Dagens

Förvaltningen har bearbetat studiematerialet för att passa alla verksamheter. Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till. V 44 2016 lanseras IBIC i Treserva, Webbutbildning socialstyrelsen. Bildspel från utbildningen 9 sep. Samtalsguide. Ordlistan.

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

  1. Kravhantering klassisk projektledning
  2. Ikea tom
  3. Lars johansson brissman
  4. När mördades palme
  5. Manpower tidrapportering kontakt
  6. Kunskapsskolan linköping schema

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra. Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden. Personal anställda inom omsorgen för funktionsnedsatta ska tillgodose att följande värden uppfylls: Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag.

Digitala vårdutbildningar Din väg framåt - Sundsvalls kommun

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

Kurs om värdegrund ger högskolepoäng Vårdfokus

22.

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen.
Projektagare

Materialet är användbart inom alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen.

utbildning@socialstyrelsen.se .
Hot skola täby

Socialstyrelsen utbildning värdegrund vattenkraft historia sverige
stiftsgarden akersberg i hoor
ekedal skövde
gava fastighet
ki psykologprogrammet utbyte
archicad dwg importieren

Kurs om värdegrund ger högskolepoäng Vårdfokus

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som innebär att "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande" (5 kap 4§ SoL). Under 2013 gjordes en stor satsning på värdegrundsarbete inom äldreomsorgen i Vadstena. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsens utbildning Utbildningen genomförs bäst gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller … Socialstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt lämplig utbildningsanordnare ta fram underlag för en utbildning i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen för lämpliga personalkategorier såsom t.ex.

Din guide till kuratorslegitimationen - Akademikerförbundet SSR

Värdegrund och lagstiftningen ger god vård och omsorg..69 Värdegrunden ett multiprofessionellt teamarbete och utbildning Socialstyrelsen anser att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med . demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och mul- Utbildningen ger konkreta tips kring hur du bygger företagets eller organisationens värdegrund, en värdegrund som ger dig positiva effekter för dina anställda och kunder. Utbildningen ger en modern syn på värdegrundsutveckling där värdegrunden används för att stärka relationer till kunder och där varumärkesutvecklingen ofta går hand i hand med affärsstrategier. Värdegrund; IBIC Stödmaterial.

32) Socialstyrelsen upphandlade utbildningen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 7,5 hp samt en fördjupnings utbildning som betonar ledarskapet. (Socialstyrelsen 2014, s. 8). Av landets 290 kommuner har 215 haft deltagare i utbildningen (Socialstyrelsen 2014, s. 10).