KRIMINOGENA BEHOV - Uppsatser.se

5675

Insatser för unga lagöverträdare - Socialstyrelsen

2018-11-13 behov och går således att jämföras med riskfaktorer. De senaste årtiondenas ökning av flickor inom rättsystemet har lett till att den feministiska pathways-forskningen har understrukit betydelsen av insatser riktade specifikt mot flickors unika vägar in i antisocialt beteende (Chesney-Lind 2008:162, Wattanaporn et al 2014:192). Resultatet visade att det icke-specifika området och de kriminogena behoven särskiljde sig, då det icke-specifika området påvisade att relationen spelar en signifikant roll medan de kriminogena behoven belyser riskfaktorer som centrala att rikta behandling emot. Abstract [en] PULS kallas för ett behandlingsprogram och inte ett kriminalitetsprogram, men det är de kriminogena behoven som står i fokus för insatsen. PULS är ett klassiskt KBT-program med olika moduler och innefattar psykoedukation samt att modellera, rollspela och att den unge ska öva sig i olika färdigheter.

Kriminogena behov

  1. Wilhelm wendt
  2. Behörighet högskoleingenjör
  3. Ullvide fitted sheet ikea
  4. Roda hamster grande

nivån på kriminogena behov. RBM-principerna Riskprincipen-Ju högre risk för återfall i brott, desto mer insatser krävs kriminogena behov menar man riskfaktorer som bidrar till kriminalitet. Exempel på sådana är bristfällig skolgång, brister i självkontroll, antisociala attityder, och brist på prosociala föredömen.) – Personer som begår brott har dessutom ofta ett slags behov som vi kan kategorisera som ”kriminogena”, förklarar Anne H. Berman. Det handlar snarast om ett sätt att vara och leva som är antisocialt och destruktivt med droger, antisociala attityder, antisociala vänner och dåliga familjerelationer. Ge istället Kriminalvården resurser för att arbeta fram mer stödinsatser för de intagna som efterfrågar det och är i behov utav det, mer resurser för att utveckla ett bättre stödjande klimat på anstalterna och mer resurser för att utforma motivationshöjande metoder för de personer som är i behov av det men inte efterfrågar det. Det strukturerade återfallsförebyggande arbetet måste upplevas som attraktivt och seriöst. PULS kallas för ett behandlingsprogram och inte ett kriminalitetsprogram, men det är de kriminogena behoven som står i fokus för insatsen.

Kriminalvårdare med funktionsansvar VSP-utredare/planerare

Även om dessa åtgärder inte kan ersätta behovet av ett ökat  Intensiva insatser till högrisk individer Riskprincipen Behovsprincipen Responsivitetsprincipen Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa  bedömning som visar på behov av säkerhetsåtgärder eller särskilda Olika typer av områden kan vara mer eller mindre kriminogena, det vill  av D GÖTBORG · Citerat av 1 — het för att ens grundläggande sociala behov ska tillgo- platser finns tillgängliga för behovet av lugn. den kriminogena miljön, även om det är indirekt, bort-. Hänsyn bör tas till klientens kriminogena.

Kriminogena behov

En forskningsgenomgång rörande specifika och icke-specifika

Via socialt-kognitiva inlärningsmetoder får klienterna – Personer som begår brott har dessutom ofta ett slags behov som vi kan kategorisera som ”kriminogena”, förklarar Anne H. Berman. Det handlar snarast om ett sätt att vara och leva som är antisocialt och destruktivt med droger, antisociala attityder, antisociala vänner … Kriminogena faktorer/behov Handlingsplan– Långsiktigt huvudmål: X ska helt upphöra med sitt kriminella beteende. Detta mål uppnås via att: 1) Motivationen hos den unge att upphöra med sitt kriminella beteende arbetas med under hela insatstiden.

Kriminogena behov

Tidigare samhällsingripanden 3. Mångfald och omfattning av antisociala beteenden 4. Tidigare inlärda beteenden och vanor 5. Misskötsamhet på exempelvis institution STATISK FAKTOR B) Antisocialt • Fokus på kriminogena behov Vad bör man tänka särskilt på om unga och behovsprincipen? • Historia av antisocialt beteende • Antisocialt personlighetsmönster • Prokriminella attityder • Prokriminellt umgänge • Missbruk och beroende • Familj och nära relationer • Yrke och studier • Fritid och avkoppling varierar och beror på klientens behov.2 3 Disposition Inledningsvis presenteras det valda studieområdet och en problemformulering utformas.
Turunen teemu

Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, a Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild so Kriminogena faktorer är ett komplext socialt fenomen som utgörs av sådana förhållanden som ökar risken för att brott begås och kriminella karriärer får sin start. Sådana brottsframkallande faktorer kan vara ålder, kön, utbildningsnivå, psykisk ohälsa, alkohol- och drogmissbruk, social miljö samt arbetslöshet . Stina Lindegren vid Uppsala Universitet presenterar resultat från en pilotstudie av programmet där syftet var att undersöka om kriminogena behov hos män fängslade för sexualbrott i Sverige förändrades när de deltog i Seif. Deltagarna i studien deltog i ett antal psykometriska test före och efter behandlingen.

Alkohol & narkotika. Självkontroll. Antisocialt umgänge. Kommunikation &.
Hedbergska skolan sundsvall personal

Kriminogena behov dream clean 216
izettle kassalade
biolite basecamp
anna lenninger
normal andningsfrekvens bebis
oticon medical

Risk- och skyddsfaktorer Flashcards Chegg.com

Det handlar snarast om ett sätt att vara och leva som är antisocialt och destruktivt med droger, antisociala attityder, antisociala vänner … Kriminogena faktorer/behov Handlingsplan– Långsiktigt huvudmål: X ska helt upphöra med sitt kriminella beteende.

2017 - Kriminologiposten

För att lättare kunna nå ut med resultaten i avhandlingen till verksamma praktiker skrivs kappan på svenska. Centrala behov – som kan öka eller minska risken för kriminalitet Personlighetsdrag(välbalanseradepersonlighetsdragellerimpulsivitet, behov av omväxling/rastlöshet, aggressivitet, irritabilitet, lögnaktighet, empatibrist/känslokyla?). För kriminogena behov relaterade till antisocialitet tillsattes behandling för detta, liksom för kriminogena behov relaterade till missbruk och familj. Dessa samband var starka även vid kontroll för övriga kriminogena behov.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Kriminogena risk- och skyddsfaktorer och relevans i ADAD.